close
دانلود آهنگ جدید
تروریسم نمی‌تواند و نباید به هیچ دین، ملیت یا قومیتی منتسب شود