آغاز اکران فیلم های نوروزی از 26 اسفند ماه


سخنگوی شورای صنفی نمایش گفت: دهم اسفند ماه فیلم های اکران نورزوی مشخص و اکران فیلم های نوروزی از 26 اسفند ماه آغاز می شود.

دنباله نوشتار...

پخش زنده مسابقات ورزشی از صدا و سیمای ایران ( لیگ برتر - هفته دوم )

پخش زنده مسابقات ورزشی از صدا و سیمای ایران ( لیگ برتر - هفته دوم )

دنباله نوشتار...

اخبار و برنامه‌های ورزشی شبکه‌های رادیویی


زمان پخش اخبار و برنامه‌های ورزشی از رادیوهای سراسری و تهران

دنباله نوشتار...

پخش زنده مسابقات ورزشی از صدا و سیمای ایران ( لیگ برتر - هفته بیست و دوم )


پخش زنده مسابقات ورزشی از صدا و سیمای ایران ( لیگ برتر - هفته بیست و دوم )

دنباله نوشتار...

پخش زنده مسابقات ورزشی از صدا و سیما ( لیگ برتر - هفته بیست و یکم )


پخش زنده مسابقات ورزشی از صدا و سیما ( لیگ برتر - هفته بیست و یکم )

دنباله نوشتار...

پخش زنده مسابقات ورزشی از صدا و سیمای ایران ( لیگ برتر - هفته بیستم )


پخش زنده مسابقات ورزشی از صدا و سیمای ایران ( لیگ برتر - هفته بیستم )

دنباله نوشتار...