آخرین مطالب افزایش ناگهانی قیمت میوه در بازار اردبیل/ دهن کجی میوه به شب عید


اردبیل – طی روز های اخیر بازار قیمت میوه در اردبیل در حالی بسیاری از خریداران را دست خالی برگردانده است که به عقیده فروشندگان این افزایش به دلیل انبار کردن میوه شب عید است.

دنباله نوشتار...