ورود پسماند صنعتی به ارس شایعه است / سالم بودن آب شرب مغان

نماینده مردم پارس‌آباد و بیله‌سوار در مجلس گفت: هرگونه ورود پسماند صنعتی از کشورهای همسایه به رود ارس تایید نشده و مباحث مطرح شده در این زمینه شایعه است.

دنباله نوشتار...