هفتصد مهاجر در مدیترانه جان باختند


در پی غرق شدن کشتی حامل مهاجران در دریای مدیترانه دست کم هفتصد نفر جان باختند.

دنباله نوشتار...