آخرین مطالببرگزیدگان جشنواره شعر انقلاب معرفی شدند


ششمین جشنواره شعر انقلاب با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

دنباله نوشتار...

سایه سیاه خشکسالی بر سر پلنگ/ تشنگی امان تیزپای ایرانی را برید


شیراز- خشکسالی سایه خود را از سر پلنگ ایرانی در استان فارس بر نمی دارد، پلنگهای گرسنه و تشنه از زیستگاه خود برای یافت آب و غذا بیرون می آیند اما با برخورد با خودروها دیگر به خانه برنمی گردند.

دنباله نوشتار...